Happy Teej - आज दर खाने दिन हो!!

Happy Teej 2010 to all Nepalis! मिठो मिठो खानूहोस र रमाइलो गर्नुहोस!